top of page

הרצאות וסדנאות

הרצאות ו/או סדנאות לאנשי מקצוע, לסטודנטים בשלבי הכשרה שונים ולקהל מאזינים המגלים עניין בתחום עיסוקי.

בהרצאות ובסדנאות מושם דגש על שילוב של העברת ידע מקצועי ועדכני באופן נגיש וברור, כאשר בחלק מן ההרצאות יש גם למידה של כלים פרקטיים. מטרת ההרצאות היא להקנות ידע וליצור עניין, סקרנות והמחשה של הנושא המדובר. לעיתים אני נוטה להשתמש באזכורים מן התרבות, בדוגמאות, ומעודד השתתפות של הקהל, כל זאת כתלוי מסגרת הזמן.

מודגש כי ההרצאות והסדנאות אינן מהוות תחליף לייעוץ או טיפול פסיכולוגי.

מוזמנים ליצור קשר לקבלת פרטים נוספים.

   נושאי ההרצאות והסדנאות   

מתעניינ/ת בסדנה או הרצאה?


מוזמנ/ת ליצור קשר

054-3295291

bottom of page