top of page
Blue_Background.jpg

הדרכה קלינית

דבר נכון הוא להתחיל לחשוב על שני הצדדים באינטראקציה

כעל שתי עיניים אשר כל אחת נותנת מראה חד-עיני של המתרחש,

ויחד הן נותנות מראה דו-עיני בעומק.

מראה כפול זה, הוא-הוא מערכת היחסים.

- גרגורי בייטסון -

אני מקיים הדרכה קלינית פרטנית וקבוצתית לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחום הטיפול.

▪ הדרכה פרטנית (1:1 supervision) סדורה, תומכת ומגדלת לאנשי מקצוע ולסטודנטים באשר לעבודתם הטיפולית.

▪ הדרכה קבוצתית. קבוצת הדרכה תהליכית העובדת עם חומרים קליניים של המשתתפים, בשילוב ספרות רלוונטית.

▪ הדרכה לצוותים מקצועיים. הדרכה קלינית לצוותים מקצועיים העוסקים בפסיכותרפיה. ניתן לקיים גם סמינר תיאורטי. 

במסגרת ההדרכה, מפנה על פי הצורך לספרות מקצועית רלוונטית הזמינה למודרכיי.

מדריך קליני מוסמך, בוגר תכנית דו-שנתית הסמכה להדרכה, אוניברסיטת חיפה.

Books_edited.jpg

ספרות מקצועית*

מודרכים, תלמידים ועמיתים מורשים מוזמנים להיכנס לאזור ספרות מקצועית.

* הכניסה לאזור ספרות מקצועית וגישה לחומרי קריאה מקצועיים הינה באמצעות-סיסמה למורשים בלבד.

מעוניינ/ת בהדרכה מקצועית?
 
מוזמנ/ת ליצור קשר
054-3295291

bottom of page