top of page
Blue_Background.jpg

הדרכה קלינית

דבר נכון הוא להתחיל לחשוב על שני הצדדים באינטראקציה

כעל שתי עיניים אשר כל אחת נותנת מראה חד-עיני של המתרחש,

ויחד הן נותנות מראה דו-עיני בעומק.

מראה כפול זה, הוא-הוא מערכת היחסים.

- גרגורי בייטסון -

אני מקיים הדרכה קלינית פרטנית וקבוצתית לאנשי מקצוע ולסטודנטים בשלבי הכשרה בתחום הטיפול (פסיכותרפיה).

במסגרת ההדרכה, מפנה על פי הצורך לספרות מקצועית רלוונטית כאשר ניתן לקיים למידה-מונחית במסגרת ההדרכה.

מדריך קליני מוסמך, בוגר תכנית הסמכה להדרכה דו-שנתית, אוניברסיטת חיפה.

הדרכה פרטנית

הדרכה אישית (1:1 supervision) סדורה, תומכת ומגדלת לאנשי מקצוע ולסטודנטים באשר לעבודתם הטיפולית.

מדריך אנשי מקצוע בקליניקה על עבודתם הטיפולית (פסיכותרפיה). בנוסף, מדריך מטפלים במערך בריאות הנפש של מכבי שירותי בריאות. מדריך סטודנטים לתואר שני בעו״ס באוניברסיטת חיפה (פרקטיקום) בצעדיהם הראשונים בעולם הטיפול.

הדרכה קבוצתית

קבוצת הדרכה תהליכית העובדת עם חומרים קליניים של המשתתפים, בשילוב ספרות רלוונטית.

מקיים הדרכה קלינית קבוצתית לצוותים מקצועיים העוסקים בטיפול במכבי שירותי בריאות. מקיים גם סמינר תיאורטי. 

המעוניינים לבדוק אפשרות להצטרף לקבוצת הדרכה לאנשי מקצוע המתקיימת בקליניקה, מוזמנים ליצור עימי קשר.

Books_edited.jpg

ספרות מקצועית*

מודרכים, תלמידים ועמיתים מורשים מוזמנים להיכנס לאזור ספרות מקצועית ולעיין בחומרים למטרות לימוד או הדרכה אישית.

* הכניסה לאזור ספרות מקצועית וגישה לחומרי קריאה מקצועיים הינה באמצעות-סיסמה למורשים בלבד.

מעוניינ/ת בהדרכה מקצועית? 
מוזמנ/ת ליצור קשר
054-3295291

bottom of page