top of page

הדרכה קלינית

*

דבר נכון הוא להתחיל לחשוב על שני הצדדים באינטראקציה

כעל שתי עיניים אשר כל אחת נותנת מראה חד-עיני של המתרחש,

ויחד הן נותנות מראה דו-עיני בעומק.

מראה כפול זה, הוא-הוא מערכת היחסים.

(גרגורי בייטסון)

 

אני מקיים הדרכה קלינית פרטנית וקבוצתית לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחום הטיפול.

במסגרת ההדרכה, מפנה על פי הצורך לספרות מקצועית רלוונטית הזמינה למודרכיי.

מדריך קליני מוסמך, בוגר תכנית דו-שנתית הסמכה להדרכה, אוניברסיטת חיפה.

ניתן לפנות אליי לקבלת פרטים נוספים.

הדרכה פרטנית

 

הדרכה פרטנית (1:1) תומכת ומגדלת לאנשי מקצוע ולסטודנטים באשר לעבודתם הטיפולית. 

הדרכה קבוצתית

 

קבוצת הדרכה אינטימית ותהליכית העובדת עם חומרים קליניים של המשתתפים, לצד ספרות רלוונטית.

הדרכה לצוותים מקצועיים

 

הדרכה קלינית לצוותים מקצועיים העוסקים בטיפול נפשי.

ניתן לקיים גם סמינר למידה תיאורטי. 

ספרות מקצועית

 

מודרכים, תלמידים ועמיתים מורשים מוזמנים להיכנס לאזור ספרות מקצועית.

הכניסה לאזור ספרות מקצועית הינה באמצעות-סיסמה למורשים בלבד.

couch white

מעוניינ/ת בהדרכה מקצועית?
 
מוזמנ/ת ליצור קשר

054-3295291

bottom of page